PROJEKAT CITY AS A PERSON: ZAGREB

Prateći koncept projekta Marije Biljan City as a paerson, vizuelni umetnici i ilustratori su upitani da osmisle osobu koja korespondira određenom gradu a na osnovu prikupljenih intervjua o njemu. U ovom slučaju je to Zagreb – Žena. Srednjih godina, naginje ka drugoj polovini. 

Fizički izgled? Na granici sa fatalnom ženom, lepa… svetla boja kože, pušač i koristi one stare cigarete. Nosi kaput, starinski, i šešir. Njena kosa je crvena.

Da li moćeš zamisliti razgovor sa njom? Da, sporadični ali mnogo, mnogo nepristojni razgovor.

Zamisli njenu prošlost, kakav je njen život bio? Ne mnogo, ne detalje. Ona… Ne bih rekao turbulentan, ali je ona prošla kroz mnogo toga definitivno. Neki događaji su joj ostavili ožiljke, pretpostavljam.

Njenu budućnost? Na neki način enigma, neizvesna. Mogla bi biti svetla, mogla bi biti mračna, ništa posebno.

Možeš li čuti neke zvukove? Blagu muziku, klavirsku muziku.

Mirisi? Miris dima.

LETNJA UMETNIČKA ŠKOLA UNIVERZITETA UMETNOSTI, KOTOR, CRNA GORA

Radovi su bazirani na istoriji Kotora i impresijama samog grada kao što je njegov geografski položaj, more, planine i život ljudi koji žive u njemu i koji prolaze kroz njega. Upotrebljeni simboli na grbovima porodica kojima se Kotor ponosio, podsetnik su na jednu epohu – epohu koja se desila i koja je ostavila veliki trag i uticaj na mesto. Sa druge strane, oblici i objekti koji se mogu naći u gradu odaju duh i atmosferu današnjice. Spoj prošlosti i sadašnjosti daju kompletan prikaz grada onakvim kakvim jeste. Praćeni već postojećim stihovima o samom Bokokotorskom zalivu, radovi pozivaju posmatrača da pođe na put kroz jedan imaginarni deo Kotora, ali opet stvaran, jer se sve to desilo i još uvek se dešava, što sam grad čini posebnim.

LETNJA UMETNIČKA ŠKOLA UNIVERZITETA UMETNOSTI, KOSANČIĆEV VENAC, SRBIJA

Radovi su nastali u okviru Letnje umetničke škole Univerziteta Umetnosti u Beogradu pod nazivom Breg za razmišljanje – otkrivanje skrivene prošlosti grada. Kao inspiracija uzet je Kosančićev venac, istorijski jedan od najznačajnijih I jedan od retkih delova grada Beograda gde je originalna arhitektura očuvana. U hodu između kuća, beleženi su prozori sa tih fasada. Ako se prozor posmatra kao predmet čija je uloga veza između unutrašnjeg i spoljašnjeg onda je on svakako najveća riznica uspomena, svedok prolaznosti i čuvar viševekovnih tajni. Samim tim se njegova osnovna funkcija izmešta iz okvira svakodnevnog poimanja.

MI, VI, ONI – DIGITALNE GRAFIKE

Serija radova Mi, Vi, Oni prikazuje portrete migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Kroz višenedeljno upoznavanje i neformalni razgovor, uzimani su otisci žena i maloletnih lica bez pratnje, kao jedinstvena potvrda njihovih identiteta. Na uvećanim otiscima su rađene intervencije koje simbolizuju osećanja, veru, nadanja i želje ovih ljudi. Time je data prednost onom duhovnom u čoveku, a ne fizičkim karakteristikama. Stvoreni su portreti ljudi na kojima se ne vidi odakle su, koje su veroispovesti i boje kože, već da su to osove sa ljudskim vrednostima – osobe koje imaju emocije, osećaju bol, tugu, sreću, ljubav i imaju snove. Sa druge strane, portreti su u potpunosti personalizovani jer ne postoje dva identična otiska.

ZADUŠNICE – POLJSKA

U okviru razmene provedene na Akademiji lepih umetnosti Jan Matejko u Krakovu, nastao je projekat rezultat razmišljanja o sličnostima i razlikama u tradiciji i običajima drugih  kultura, u ovom slučaju Poljske. Nakon sprovedenog istraživanja, intervjua i anketa sa stanovnicima grada, za umetnički rad uzeta je tema Zadušnica kao jednog od najznačajnijih dana u ovoj zemlji. Nastali radovi su ekperiment i ujedno početak naučno-istraživačkog pristupa u Mileninom umetničkom radu.