Milena Apostolović je srpska umetnica, prepoznatljiva po liniji kojom gradi svoje kompozicije. Njeno duboko interesovanje za spajanje čovekovog bića sa prirodom razvija različit pristup stvaranja i razmišljanja o umetničkom delu, gde gest, intuicija i proces zauzimaju glavnu ulogu. Njen cilj je da probije sopstvenu granicu i da, kroz emocije i graciozni senzibilitet koji objedinjuje njene radove, dođe do suštine čovekovog postojanja. Danas se njeni radovi nalaze u Centru za kulturu ,,Sveti Stefan Despot srpski“ Despotovac (Srbija), Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu (Crna Gora), kao i u privatnim kolekcijama.

Milena je član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) i Udruženja likovnih umetnika Kruševca (ULUK).

Kompletna biografija