Godine 2019. Milena nastavlja sa ekserimentisanjem u polju umetničkog veza, ali na drugačiji način. U okviru svog doktorsko umetničkog projekta, ona vez uzima kao deo tradicije jednog naroda.

IZGUBLJENA NIT

2019 – sadašnjost

Milena koristi oblike i forme iz vezova prikupljenih iz cele Srbije. Uvodi više kontrasta i različitih boja u radu, ostajući pri svojoj zagasitoj paleti. U kombinaciji sa unutrašnjim univerzumom stvara male i velike formate koji pozivaju gledaoca na put imaginarnog. U svim svojim radovima, Milena provlači pitanje ličnog identiteta: ko sam JA i koja je svrha MOG postojanja?

~Kako se može očekivati da posmatrač doživi sliku onako kako sam je ja doživeo? Slika mi se pojavi mnogo pre nego što je naslikana; ko zna koliko ranije sam je ja osetio, video i naslikao je, pa čak sledećeg dana ni ja je ne shvatam šta sam učinio. Kako neko može da prodre u moje snove, nagone, želje i misli, kojima je trebalo mnogo vremena da se i sami uobliče i da izađu na površinu, a još manje da shvati šta sam tu naslikao, možda protiv svoje volje.~

Pablo Pikaso